Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

III. Uluslararası Ankara Koro Festival ve Yarışmaları

III. Uluslararası Ankara Koro Festival ve Yarışmaları (14 – 17 Kasım 2001)

Cumhurbaşkanımız
Sayın Süleyman DEMİREL’in Himayelerinde

Türkiye Cumhuriyeti, tüm vatandaşlarına çağdaş bir yaşam sunmak hedefi ve iddiasıyla kurulmuştur. Ekonomik, sosyal, siyasal alanlardaki gelişmenin yanı sıra, kültür ve sanat alanındaki gelişme ve başarı da bugün milletinin çağdaşlık seviyelerinin ölçütü haline gelmiştir. Zengin ve güçlü bir kültürel mirasa sahip olan milletimizin insan sevgisi ve duyarlılığı, barışçı, hoşgörülü tutumu, her türlü kültür ve sanat eserine, özellikle müziğimize yansımıştır.

Cumhuriyetin ilanından sonra, sanatçılarımız, çoksesli müziğe de yönelmişler ve evrensel bir ifade aracı olan müziğe milli değerlerimizi koruyarak katkıda bulunmuşlardır. Esasen günümüzde yapılması gereken de budur. Her alanda yaşanan küreselleşme sürecinde, her millet kendi milli kimliği, kişiliği ve kültürüyle evrensel uygarlığa katkıda bulunacaktır. Sanatçılarımız bunu çok iyi başarmışlardır. Bugün sanatın her alanında olduğu gibi müzik alanında da uluslar arası başarılar kazanan çok değerli müzisyenlerimiz vardır. Bu değerli sanatçılarımızı, ülkemizin kültür elçileri olarak kabul ediyor, çalışmalarını takdirle karşılıyor, başarılarından gurur duyuyorum.

Öte yandan ülkemiz uluslararası kültürel ve sanatsal faaliyetlerine ev sahipliği yapmakta, periyodik olarak gerçekleştirilen bu gibi faaliyetler bir gelenek haline gelmektedir. Ankara Çoksesli Müzik Derneği’nin çalışmalarını da bu çerçevede değerlendiriyor, memnuniyetle karşılıyorum. Derneğin düzenlediği 2.Uluslararası Ankara Koro Festival ve Yarışmaları’nın çok değerli müzisyenleri bir araya getireceğine ve zengin bir kültürel alışveriş zemini oluşturacağına inanıyor, dernek yöneticilerini tebrik ediyorum.

Festival için ülkemize gelen değerli sanatçılarımıza hoş geldiniz diyor, festivalin başarılı geçmesi dileklerimle selam ve sevgilerimi iletiyorum.

Süleyman DEMİREL
Cumhurbaşkanı

Yarışma Sonuçları

Büyük Ödül (Cumhurbaşkanlığı Özel Ödülü)

Polotzk Oda Korosu (Beyaz Rusya)

Diğer Ödüller

1. Ödül : Polotzj Oda Korosu (Beyaz Rusya)
2. Ödül : Niğde Üni. Eğt. Fak. Müzik Böl. Korosu
3. Ödül : Pro Musica (Romanya)
4. Ödül : Lebap (Türkmenistan)
1. Ödül : Lusciana (Çek Cumhuriyeti)
2. Ödül : Orfeon Oda Korosu (Türkiye)
3. Ödül : Çukurova Üniversitesi Korosu (Türkiye)
1. Ödül : Plovdiv Çocuk Korosu (Bulgaristan)
1. Ödül : Children's Choir Razvigorce (Makedonya)
2. Ödül : Ödül Verilmedi
3. Ödül: Ankara Çoksesli Çocuk Korosu (Türkiye)
3. Ödül : Cairo Conservatoire Children Choir (Mısır)
1. Ödül: Maiden Choir at Temple "S'Trinity" (Bulgaristan)
2. Ödül : Youth Female Choir (Makedonya)
3. Ödül : Female Chamber Choir
3. Ödül : Batum Whonen's Chamber Choir (Gürcistan
Academic Female Vocal Ensemble Prepord (Bosna Hersek)
City Youth Female Choir "Meneda" (Makedonya)
1. Ödül : Lebap (Türkmenistan)
Erciyes Üniversitesi Korosu (Türkiye)
Empty tab. Edit page to add content here.
Back to top