Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Amaçlarımız

 • Türkiye Cumhuriyeti’nin manevi ve kültürel gelişiminde büyük önemi olan batı tekniğine dayalı çoksesli müzik faaliyetlerinde bulunmak ve bu faaliyetlerden her yaştaki müzik severlerin yararlanmalarını sağlamaktır.
 • Sesi ve kulağı müziğe yetenekli her yaştaki kişileri bir araya getirip onları sanat, bilgi, zevk ve ruhlarını geliştirebilmek üzere olanaklar sağlamak, yurdumuzda tek ve toplu şarkı söyleme geleneğinin kurulup geliştirilmesine yardımcı olmak,
 • Çeşitli çalgıları yeteri derecede çalabilen her yaştaki müzik istidatlarına tek ve toplu çalışma olanakları sağlamak,
 • Okullardaki müzik eğitim ve öğretimine yardımcı olmak amacı ile okul şarkıları ve halk türkülerini seslendirerek banda almak, plaklar doldurmak, notalarını bastırmak ve yaymak,
 • Türk müziğinin çokseslilik yolundaki gelişimine yardımı dokunan sanat ve ilim adamlarımızın çalışmalarında ve mesleki gelişmelerinde onlara maddi ve manevi bakımlardan yardımcı olmak,
 • Orff Orkestrası, müzik bilgisi, ses ve kulak eğitimi kursları açmak, korolar teşkil etmek,
 • Radyo, televizyon, salon konserleri, gazete, dergi, kitap, sinema vb. yayın araçları yolu ile çevre halkının müzik kültür ve eğitimine katkıda bulunmak, Opera, operet ve müzikli oyunlar hazırlayıp sahneye koymak,
 • Derneğin düzenleyeceği yurt içi ve yurt dışı konserlerinde daima Türk bestecilerinin eserlerine de önemle yer vermek,
 • Yoksul müzik istidatlarına bu sahada parasız olarak yetiştirilmeleri olanağını sağlamak,
 • Müziğin her dalında genç istidatları teşvik amacıyla yarışmalar düzenlemek,
 • Derneğin müzik faaliyetlerini yurt dışında düzenlenen uluslararası müzik festivallerine ulaştırmak,
 • Müzikle ilgili en son gelişme ve yenilikleri yakından izlemek ve kendi faaliyetlerimizi uluslararası müzik çalışmaları paralelinde tutmak amacı ile uluslararası müzik kongrelerine, seminerlerine ve bütün bilimsel toplantılara temsilciler göndermek,
 • Kültürel varlığımızı bütün dünya ülkelerine tanıtmak amacı ile uluslararası müzik yarışmalarına katılacak sanatçıları bulmak ve katılmalarını sağlamak.

İlkelerimiz

 • Ülkenin kültürel gelişimine kalıcı ve düzeyli katkıda bulunmak.
 • Müziğin başlı başına bir uygarlık kriteri olduğu gerçeğinin yaygınlaşmasını sağlamak.
 • Müziğin evrenselliği ilkesi doğrultusunda faaliyetlerde bulunmak.
 • Geleceğin aydınlık Türkiye’sinin, gelişmiş müzik zevkleriyle yetişmiş çocuklarımızın çoğalması sayesinde var olacağına inanmak, bu yolda çaba harcamak.
 • Çoksesli müziğin insan beynindeki algı odaklarının çoğalmasına yardımcı olduğu gerçeğini yaptı tüm faaliyetlerde vurgulamak.
 • Çoksesli müziğin sadece dinleyicisi (tüketicisi) olmak değil, üretici de olmak ve Derneğimizin tüm faaliyet alanlarında bu konu ile ilgili çözümler üretmek.
 • Atatürk ilkeleri doğrultusunda; müziğe, sanata ilgi duyan gençlere, çocuklara yeni ufuklar açmak, çağdaş bir bakış açısı kazanmaları yolunda çalışmalarda bulunmak.
Back to top