Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Orff sistemi; enstrümanları ile birlikte ilk kez 1956 yılında kurucumuz ve başkanımız Devlet Sanatçısı
Prof. Muzaffer ARKAN tarafından ülkemize getirilip, Türk Eğitim Derneği Koleji’nde (TED) uygulanmıştır.

ORFF ENSTRÜMANLARI KURSU

CARL ORFF (1895 – 1982), Alman Besteci ve Müzik Eğitimcisi. Çoğumuz CARL ORFF’u besteci kimliğiyle ve yazmış olduğu en ünlü eseri Carmina Burana adlı oratoryosu ile tanırız. Eğitimci yönü ise, pek bilinmez. Oysa Carl ORFF, enaz besteciliği kadar önemli bir eğitimcidir. Orff Metodu, temel müzik eğitiminde çok işlevsel ve dünyada bir o kadar da yaygın biçimde kullanılan bir eğitim yöntemidir.

ORFF YÖNTEMİ

Ritm; müzik, dans ve konuşmada doğası gereği varolan temel öğedir. Bu temel öğe üzerine kurulu bir  dil olan Orff yöntemi;

a) Ritm için vücut sesi ve jestler vurgulanarak,

b) Enstrümanların en doğalı ve ilki olan ses kullanılarak,

c) Her ölçü, şekil ve ses çeşitliliğine göre bütün davul türlerine büyük önem verilerek,

d) Doğaçlamalara şekil veren öge olarak ostinato (tekrarlanan ritmik, sözlü veya söylenen biçim) kullanılarak doğmuştur

Orff Metodu, çocuklara temel müzik eğitimi vermek için çocuğun alışık olduğu elemanları kullanarak tamamen doğal yolla öğrenmeyi teşvik eden ve bu yolda çok şaşırtıcı sonuçlar alınan bir eğitim biçimidir.

Carl ORFF tarafından geliştirilen bu metodun en temel öğesi, dans, müzik, konuşma, dil, vücut ve hareket birlikteliğidir. Bu temel öğeleri kullanarak, Orff Metodu uygulandığında, çocukta müzikal yönden gelişme sağlanır. Aynı zamanda bu gelişmeyle birlikte, öğrenme disiplini, grup sorumluluğu alma, başkaları ile çalışmayı öğrenme ve dikkat becerilerinin yaşıtlarının çok üzerinde bir düzeyde geliştirilmesi sağlanır.

Taklit ve keşfetmenin, doğaçlama ve müzik yazarlığına yol açması çocuğumuzdaki yeteneğin sınırlarını öğrenmemizde önemli bir veridir.

AMACI

* 3-5 Yas arası müzikle tanışma,
* Oyunlarla nota öğrenme, Kulak Eğitimi,
* Çoksesli Müziği öğrenme,
* Yetenek belirleme,
* Müzikle Beden ritmini buluş,
* Doğru nefes alımı ve ses kullanımı

 

ORFF ÇALGILARI

Carl ORFF, çocuklara metodu uygularken, eğitimi daha eğlenceli hale getirmek amacıyla, kendi adını verdiği Orff enstrümanlarını kullanmıştır.

Çelik Üçgen. Ritm Çubukları,  Zil, Timpani ,Gong, Ksilofon, Metalofon , Bango , Marakas , Kastanyet , Tef
, Glockenspieller ve çeşitli büyüklükte davullar
Back to top