Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

36.Olağan Genel Kurul Toplantısı

Değerli Üyelerimiz,

 

Derneğimiz 36.Olağan Genel Kurul Toplantısı, 15 Ocak 2023 Pazar günü saat 11,00’de Aziziye Mah.Pak Sok.No;1 Kat 33 Portakal Çiçeği Recidence A.Ayrancı Çankaya ANKARA adresinde, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 22.01.2023 Pazar günü saat 11,00’de aynı adreste aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanılacaktır.

 

Bilgilerinize arz ederim. Saygılarımla,

 

 

A.Murat MANAP                                                                                                  

 

GÜNDEM

 

1-) Açılış, saygı duruşu,

2-) Divan Başkanlığı seçimi,

3-) Yönetim Kurulu çalışma raporunun görüşülmesi, aklanması

4-) Denetleme Kurulu raporlarının görüşülmesi, aklanması

5-) Genel Başkan seçimi

6-) Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin seçimi

7-) Denetleme Kurulunun asil ve yedek üyelerinin seçimi,

8 -) Onur Kurulu Asil ve Yedek üyelerinin seçimi

9-) Gelecek yıllar bütçesi çalışma izlencesine ilişkin önerilerin görüşülmesi,

10-) Dernekler Mevzuatı gereğince Tüzükte yer alan 7.-12.-20.- 22.- 23.-24. maddelerindeki değişikliklerin yapılması,

11-)  Dilek ve öneriler,

12-) Kapanış.

https://acmd.org.tr/dokumanlar/

Back to top